Polski
Australian

GŁÓWNA STRONA

HOME PAGE

SONDAŻE ULICZNE

STREET SURVEYS

FOTOSY Z REALIZACJI

PRODUCTION PHOTOS

TRAILER

ENGLISH TRAILER

ANTIDOTUM ODCINEK 1

ANTIDOTUM EPISODE 1

KONTAKT 

CONTACT

facebook-1
antidotum
antidotum
antidotum

Czy kiedykolwiek wydawało Ci się, że już wiesz wszystko na dany temat, a potem okazuje się, że nie wiesz wszystkiego?
Antidotum na Dezinformację jest Antidotum.

Antidotum to serial telewizyjny poświęcony zagadnieniom związanymi z Biblią, religią, nauką, wychowaniem dzieci i młodzieży, postawami społeczno-politycznymi i z trendami filozoficznymi postmodernizmu kształtującymi współczesne środowiska społeczne i mniejszości narodowe. Zadaniem programu jest wpływanie na poglądy Polaków w oparciu o rzetelne fakty kontrastując je z szeroko przyjętym i zaakceptowanymi mitami, przesądami, oraz nierzadko tendencyjnymi przekonaniami dość powszechnie propagowanymi przez współczesne media i niektóre ośrodki edukacji.  
Antidotum jest skonstruowane na bazie opinii ulicznych sondażów, które następnie są rozważone przez ekspertów w zakresie ich wiedzy i doświadczenia przywołujących adekwatne fakty i dowody zarazem uwzględniających moralny i etyczny przekaz Pisma Świętego.
Biorąc pod uwagę, iż opinie wyrażone w sondażach mają charakter osobisty nasi eksperci nie ustosunkowują się do poszczególnych wypowiedzi, nie krytykują ani celowo nie ośmieszają osób biorących udział w sondażach, ale raczej wyjaśniają i demaskują poglądy niezgodne z logiką i oczywistymi prawdami.
Antidotum jest także narzędziem ewangelizacji odkrywającym objawionego w Piśmie Świętym Boga, przedstawiającym możliwość nawiązania osobistej z Nim więzi, jaką On oferuje ludziom, Jego relację z ludźmi oraz Jego istotną rolę w życiu współczesnego człowieka.

antidotum
antidotum
antidotum
antidotum antidotum antidotum antidotum
antidotum antidotum antidotum antidotum
antidotum antidotum antidotum
antidotum
antidotum antidotum
antidotum

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE COPYRIGHTS 2013